top of page

Wie zijn wij

Het Surinaams Comite Wereldgebedsdag een christelijke oecumenische organisatie geleid door vrouwen en is onderdeel van de wereldwijde organisatie World Day of Prayer International Committee(WDPIC).

 

Wereldgebedsdag is al sinds het ontstaan in 1919 een internationaal gebeuren en Suriname is één van de meer dan 180 landen die mondiaal verbonden zijn in het hele gebeuren rondom Wereldgebedsdag.

 

Ieder land wordt vertegenwoordigd door een gedelegeerde die de internationale contacten onderhoudt en die de verschillende conferenties bijwoont. Het administratieve hoofdkantoor is in New York.

 

De Wereldgebedsdag wordt elk jaar op de eerste vrijdag van de maand maart gevierd en heeft elk jaar weer een ander thema, gebaseerd op een tekst uit de bijbel, dat wordt uitgewerkt in een orde van dienst. De orde van dienst wordt voorbereid door het land dat op de Internationale conferentie uit de voordrachten van de verschillende landen is gekozen, om voor dat jaar het thema uit te werken.

 

In 2018 is ons land, SURINAME, uitgekozen om de orde van dienst voor te bereiden. Dan zal er wereldwijd voor Suriname worden gebeden.

Het thema is:"Geheel Gods schepping is zeer goed"

(All Gods creation is very good) 

Gen. 1:31.

Thema tekst:

All Gods creation is very good

43 Slovenia Artwork.jpg

Thema tekst:

Come, Everything is ready

55. Art (copyright WDPIC).jpg

Thema tekst:

Rise, Take your mat  and walk!

bottom of page